Poradenství HACCP - Služby

 

Služby, které v oblasti HACCP poskytuji:

  • Zavedení HACCP
  • Školení zaměstnanců v oblasti HACCP a hygienickém minimu
  • Příprava k auditům dle norem ochodních řetězců a podle mezinárodních norem TESCO (standard pro výrobu potravin), IFS a BRC
  • Zpracování příručky HACCP
  • Poradenství v oblasti povinného značení na obalech potravin
  • Poradenství v oblasti zařazení práce do kategorie

Zaručuji zavedení a udržování kvalitního systému vyhovujícího legislativním požadavkům ČR i EU (HACCP - Hazadr Analysis and Critical Control Points).
Zpracovávám i příručky HACCP zahrnující analýzy nebezpečí, kritické body, sledovatelnost, stahování výrobků z trhu, ověřovací postupy, nápravná opatření a další dokumenty potřebné pro certifikaci HACCP.

Spolupracuji s potravinářskými provozy při přípravě označování obalů vyhovujících legislativě a při vnitřních auditech.
Připravuji k auditům podle mezinárodních standardů a standardů obchodních řetězců (Tesco - standard pro výrobu potravin, IFS, BRC) – systém bezpečnosti potravin.
Proškoluji zaměstnance v oblasti HACCP a hygienického minima, spolupracuji při jednání s kontrolními orgány ministerstva zemědělství, zdravotnictví a životního prostředí.

 

 

 

CZIN.eu