Vyhláška č. 117/2011 Sb. novelizující vyhlášku č. 113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

10.12.2011 14:18

Vyhláška č. 113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků novelizovaná vyhláškou č.117/2011 Sb. (souvisí s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 1331 a 1333/2008) ze dne 22. dubna 2011.

Základní změna řešená Vyhláškou č. 117/2011 Sb. se týká §10 odst.3, který doplňuje povinnost zařazení enzymů do kategorií a jejich označování, tj. ukládá povinnost deklarovat ve složení enzym obsažený v potravině.

  • V případě enzymů, které  jsou  v současné době v režimu aditiv (nařízení (ES) č. 1333/2008)  -  invertáza E 1103 a lysozym E 1105, se  ve složení potraviny uvádí  název nebo číselný kód E a funkční kategorie.
  • U ostatních enzymů je nutné uvést funkční třídu  a  specifický název enzymu. Doposud nebyl přijat seznam schválených enzymů pro použití při výrobě potravin dle  nařízení (ES) č. 1332/2008, který bude obsahovat rovněž specifické názvy enzymů. Za stávající situace má výrobce možnost ve složení potraviny deklarovat název enzymu dle obecně používané nomenklatury  v potravinářském průmyslu nebo  dle nomenklatury  Mezinárodní unie pro biochemii a molekulární chemii.

Výše uvedená povinnost se však nevztahuje na tyto případy:

  1. Ve složení potraviny nemusí být deklarovány enzymy, které se do potraviny dostaly jako součást složky potraviny, za podmínky, že v konečném výrobku již neplní technologickou funkci. (Příkladem mohou být  pekařské enzymy používané jako součást zlepšujících přípravků při výrobě pečiva, které jsou používané k usnadnění procesu kynutí, úpravě konzistence těsta, ve finálním pekařském výrobku po upečení již neplní technologickou funkci. Odlišná je situace v případě  označování pekařských enzymů např. ve směsi určené pro přípravu chleba, kde pekařské enzymy zcela jistě plní technologickou funkci a měly by tedy být  uvedeny ve složení výrobku).
  2. Ve složení potraviny nemusí být deklarovány enzymy, které  jsou v při výrobě potraviny používány jako pomocné látky. (Příkladem  by  mohly být např. pektinázy používané při výrobě vína  a  ovocných šťáv k usnadnění procesu lisování, čiření, odkalování).

 

Novelizaci vyhlášky 113/2005 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků vyhláškou č.117/2011 Sb. naleznete ke stažení  zde .

Potřebujete se dozvědět více o povinnostech souvisejících s označováním potravit nebo potřebujete pomoci se zaváděním kritických bodů ve vašem podniku? Kontaktujte nás.

Zpět
CZIN.eu