Co je HACCP

 

HACCP (Hazadr Analysis and Critical Control Points) je systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli. Tento systém je založený na prevenci.


Tuto oblast ošetřuje především příslušná právní úprava:

Povinnost zavedení systému kritických bodů (HACCP) ukládá zejména následující právní úprava:

Povinnost zavedení systému kritických bodů byla postupně rozšířena na všechny výrobce a prodejce potravin a pokrmů včetně veřejného stravování. 
Povinnost stanovení kritických bodů v technologii výroby včetně jeho aktualizace a kontroly účinnosti stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin
Prováděcí vyhláška č. 147/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která byla zrušena s účinností dnem 1.4.2010, je ovšem stále doporučenou pomůckou pro zavedení kritických bodů.

 

Princip zavádění systému HACCP

 

V systému HACCP jsou definovány, monitorovány, měřeny a vyhodnocovány kritické kontrolní body.

Úplný a kvalitní HACCP zahrnuje 7 principů:

  1. Provedení analýzy nebezpečí
  2. Stanovení kritických bodů
  3. Stanovení kritických mezí v každém kritickém kontrolním bodě
  4. Vymezení systému sledování v kritických bodech
  5. Stanovení nápravných opatření pro kažký kritický bod
  6. Zavedení ověřovacích postupů
  7. Zavedení evidence a dokumentace
CZIN.eu